Negyedannyi idő alatt megtanulni angolul?

teaching-english.jpg

Az előző cikkünkben kicsit feszegettük annak kérdését, hogy vajon a nyelvvizsga papír, vagy maga a nyelvtudás a fontosabb-e. Szerencsére sokan szóltak hozzá a témához pro és kontra, így sok hasznos és értékes információ került fel a cikk alá kommentek formájában.

Gyakran felmerül a kérdés, hogy vajon milyen cél vezérel valakit akkor, amikor nyelvet tanul. A válasz nem mindenkinél ugyanaz, hiszen mindenkinek más a célja, amikor elkezd nyelvet (vagy bármi mást) tanulni. Van, akinek a papír kell, mert ez garantálja a felvételt egy jó helyre, vagy éppen a bérpótlékot. Van, aki elméleti tudást szeretne szerezni, van, akinek elég a passzív tudás, azaz szeretne angol nyelvű szövegeket megérteni (pl. filmeket nézni, vagy angol nyelvű szaklapokat olvasni), és van, aki gyakorlatban használható tudásra vágyik, mert például külföldön szeretne élni, tanulni, dolgozni.

A mostani írásban a gyakorlati nyelvtudás megszerzésével szeretnénk egy kicsit foglalkozni, pontosabban egy olyan nyelvtanulási módszerrel, aki kimondottan az élő beszédkészségre és szövegértésre helyezi a hangsúlyt.

A Callan módszert úgy hirdetik, hogy akár negyedannyi idő alatt megtanulhat vele az ember angolul beszélni, mint más módszerekkel.

Hogyan lehetséges ez?

A Callan módszer sem egy csoda, hanem egy intenzív, beszéd-centrikus módszer, aminek a hatékonysága az intenzivitásban, a sok és folyamatos élő beszédben, valamint ugyanilyen sok ismétlésben rejlik.
speak_up.jpg

Mitől hatékony a módszer?

A módszer fő célja az élő környezetben történő beszéd megértése, valamint a beszédkészség kialakítása. A módszer szinte teljes mértékben szembe megy a hagyományos nyelvoktatásban megszokottakkal. A Callan angol órákon csak és kizárólag angolul zajlik az oktatás. A módszer egyik alappillére, hogy ne hagyja a hallgatót az anyanyelvén gondolkodni, mert az lelassítja a beszédet, és sokszor helytelen mondatszerkezetek alkotásához, vagy szóhasználathoz vezet. A cél, hogy a folyékony angol beszéd reflexszerűen, mindez pedig helyes kiejtéssel és angolsággal történjen. Az órákon rövid írási és olvasási gyakorlatok is vannak, de a módszer fő célja a szövegértés és a folyékony beszédkészség elsajátítása.

 

A Callan módszer története a kezdetektől napjainkig

A Callan módszer nem is annyira újkeletű. Az 1960-as években dolgozta ki Robin Callan, aki akkoriban Olaszországban dolgozott angol nyelvtanárként.  Mr. Callan a húszas éveiben került Olaszországba nyelvtanárként, és, bár élvezte az oktatást, hamar arra a következtetésre jutott, hogy a hagyományos oktatási módszer kissé unalmas és nem elég hatékony. Közel 10 éven keresztül munkálkodott azon, hogy kidolgozzon egy hatékony és izgalmas módszert arra, hogy az Angol nyelvoktatást fejlessze. Ez idő alatt írta meg az első Callan angol könyveket, felhasználva mindazt a gyakorlati tapasztalatot, amit a nyelvoktatásban addig szerzett.

robin_callan.jpg

                   Robin Callan

Amikor visszatért Angliába, megnyitotta a saját nyelviskoláját Londonban, az Oxford Street-en. Az iskola és a módszer hamar népszerű lett, Mr. Callan pedig tovább folytatta a Callan nyelvkönyvek írását és a módszer tökéletesítését. Mr. Callan mindig is az angol nyelv, és az angol költészet szerelmese volt. Ennek köszönhető, hogy Cambridge közelében, Grantchesterben vásárolt egy birtokot, ahol megtalálható az Orchard Tea Garden, ami  nevezetes turistalátványossággá nőtte ki magát, köszönhetően annak, hogy annak idején a hely rendszeres találkozóhelye volt a Cambridge Egyetem több híres diákjának, valamint az Angol irodalom ismertebb alakjainak, mint például Rupert Brooke, vagy Virginia Woolf. Itt kapott helyet a Rupert Brooke múzeum is.

Az Oxford Street-en található Callan School London legnagyobb privát nyelviskolája. Időszaktól függően 60-100 oktató, valamint átlagosan napi 1600-2000 diák jár oda.

callanschool.jpg

Mr. Callan, a londoni nyelviskolán kívül, megalakította a Callan Method Organization-t, azzal a céllal, hogy a módszert nemzetközi szinten is ismertté és elismertté tegye.

Igen precíz, mondhatni, hogy kissé vaskalapos öregúrként, minden apró részletet lejegyzetelt az általa kidolgozott módszert illetően, nem csak a tankönyvek logikai sorrendben felépített szavait és mondatszerkezeteit illetően, hanem arra is részletesen kitérve, hogy hogyan kell azt oktatni. Az eredeti „Callan-biblia” olyan részletességgel foglalta össze a módszer használatát, hogy még a tankönyv tartó állvány pontos méretei is meg voltak benne határozva, valamint az is, hogy milyen távolságra álljon az oktató az állványtól, vagy, hogy a tanóra hányadik percében hány inch szélességűre nyissa ki az oktató az ablakot szellőztetés okán. Természetesen, ez az oktatói könyv is modernizálva lett az idők során, így a jelenlegi oktatói könyv már sokkal gyakorlatiasabb és egyszerűbb.

callan_table.jpg

A megújulás

Bár, a módszer nagy sikereknek örvendett sokáig, a kétezres években egyre többen kezdték kritizálni, tekintve, hogy erősen visszaköszönt benne Mr. Callan kissé régimódi, a gyarmati időkre nosztalgiával tekintő szemléletmódja, ami a 21. században nem hatott túl jól. Ezen túlmenően más szempontok is az mellett szóltak, hogy ideje a tankönyvek aktualizálásnak, így megkezdődött a Callan tankönyvek nagyobb szabású átdolgozása, ami az mellett, hogy a módszer alapjait igyekezett megőrizni, figyelembe vette maga a nyelv elmúlt évtizedekben történő fejlődését, valamint a modern világ változásait, mint például a használati eszközök, technológia fejlődése, stb…

A tankönyvek átdolgozása 2013-ra sikeresen megtörtént, sőt, a Callan módszer tovább bővült az általános angol nyelvoktatás anyagán kívül a modern üzleti életben használatos szavakat és kifejezéseket oktató „Callan for Business” üzleti modullal, valamint a 7-14 éves korosztálynak szánt „Callan for Kids” anyaggal. A 2013-as év nem csak a könyvek megújításában, valamint az új oktatási modulok megjelenésében hoztak változást. Az ezt megelőző időszakban a módszert ért kritikákban, a fentieken kívül, az is szerepet játszott, hogy annak nemzetközi elterjedésével együtt az oktatói állomány felügyelete nem volt elég szigorú, így az eléggé felhígult és sok olyan oktató is Callan-oktatónak mondta magát, aki nem rendelkezett a módszer hatékony oktatásához szükséges ismeretekkel. Callan-könyvből oktattak, és a módszer egy-két elemét ismerték, viszont nem követték a módszer pontos és hatékony oktatásnak a módszerét, így amit oktattak az nem a Callan módszer volt. Ezért a Callan Method Organization kidolgozott egy akkreditációs rendszert, ami a Callan-oktatók képzését és rendszeres szakmai ellenőrzését írja elő.

Kitől lehet ma Callan-módszerrel tanulni

Jelenleg minden Callan-oktatónak rendelkeznie kell a Callan Method Organization hivatalos engedélyével, ami garantálja, hogy az oktató részt vett a Callan módszer oktatói képzésén, valamint rendszeres időközönként bizonyítania kell, hogy a módszert megfelelően alkalmazza. A regisztrált partnereknél a Callan Method Organization képviselői akár személyesen is megjelenhetnek, és ellenőrzik a megfelelő körülmények meglétét, valamint a módszer helyes alkalmazását.

Sajnos, a mai napig vannak olyan oktatók, valamint oktatási vállalkozások, akik ezen engedély nélkül hirdetik a Callan-módszerű nyelvoktatást. Az ilyen, engedély nélküli oktatók sok esetben nem megfelelően alkalmazzák a módszert, így annak hatékonysága is kérdéses. Az eredeti, legújabb kiadású tankönyvek is csak a hivatalosan regisztrált Callan oktatók, valamint az ő hallgatóik számára elérhető, így az is árulkodó jel, hogy a képző intézmény eredeti tankönyvből oktat-e, vagy sem.

Kinek való a Callan módszerű nyelvoktatás

Mivel ez egy erősen beszéd-centrikus módszer, főként azoknak ajánlott, akiknek nem a papír, hanem a valós, gyakorlati nyelvtudás a cél. Bár, létezik egy összehasonlító táblázat a Callan módszer szintjei és a nemzetközi nyelvvizsga szintek között, aki komplex nyelvvizsgára készül, annak mindenképpen javasolt egy nyelvvizsga-felkészítő képzésen részt venni, a Callan módszerű angoltanulás után, mert a Callan módszer nem tartalmaz minden elemet, ami egy komplex nyelvvizsga elvégzéshez szükséges. A Callan módszerű angol oktatás ajánlott azoknak is, akik már rendelkeznek nyelvvizsgával, de nem rendelkeznek megfelelő gyakorlati nyelvtudással.

 

Amennyiben tetszett a cikk kövesse az Executive Lounge Blogot!