A leghatékonyabb nyelvoktató módszer, ami nem való mindenkinek!

teaching-english.jpg

Rengeteg cikk szól arról, hogy a hagyományos nyelvoktatási módszerek nem hatékonyak, amit az is bizonyít, hogy a magyarok idegennyelv-tudása sajnos igen siralmas. A PISA-teszten is elég rossz eredményt értünk el, valamint már az újságok is az „angolul nem tudó angoltanárokról” és önálló működésre nem alkalmas iskolákról cikkeznek.

A helyzeten pedig az sem segít sokat, hogy gombamód elszaporodtak az olyan nyelviskolák, ahol az értékelhető nyelvtudás helyett a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése az egyetlen cél, ahol gyakran olyan hallgatók is nyelvvizsgához jutnak, akik az adott nyelvet minimális szinten sem tudják beszélni.

Ha az ok-okozati összefüggéseket szeretnénk boncolgatni, akkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy sajnos a munkaerő piacon sem a valós nyelvtudás a mérvadó egy-egy pozíció betöltésénél, vagy épp bérpótlék megszerzésénél, hanem CSAK a papír. És itt igen nagy hangsúly van a CSAK szón. Ha valaki bemutat egy üzleti nyelvvizsga bizonyítványt, garantáltan megkapja az érte járó pótlékot, függetlenül attól, hogy lehet, hogy megszólalni sem tud az adott nyelven. Tehát, ha mentegetni próbálnánk a hazánkban kialakult nyelvoktatási rendszert (mind iskolai, mind magán-nyelviskolai szinten), ők csak a piaci trendekhez alkalmazkodva azt nyújtják, amire szükség van, azaz a PAPÍRT.

Pedig létezik a világon több, valóban hatékony nyelvoktatási módszer, amivel a hagyományos oktatási módszertanhoz képest lényegesen gyorsabb idő alatt lehet eredményt elérni, vagyis inkább úgy fogalmaznék, hogy a hagyományos, magolós módszertannal ellentétben ezen módszerekkel lehet valós eredményt érni, némelyikkel ráadásul kifejezetten gyorsan. Igaz, hogy ezen módszertanok általában teljesen más megközelítést alkalmaznak, mint az iskolai, vagy a legtöbb nyelviskolai módszertan, ami teljesen más, szélesebb körű képességeket kíván az oktatótól, és más hozzáállást a hallgatótól is.

learn_english.jpg

Az egyik ilyen módszer a Callan-módszer, ami már több mit 50 éve hódít a világban. A módszer lényege az élő szövegkörnyezetben való szövegértés és beszédkészség fejlesztése, mindez pedig nagyon intenzív módon. Van olyan ország, ahol annyira népszerű, hogy külön szabályt kellett hozni rá, hogy bizonyos távolságon belül nem nyílhat Callan-iskola egymás mellett. Bár Magyarországon is ismert a módszer, mégsem tartozik a mainstream nyelvoktatási módszerek közé, aminek valószínűleg a fő oka az lehet, ami maga az erőssége is, mégpedig, hogy ez teljesen más megközelítést kíván, mint a megszokott oktatási módszertanok és ez nem felel meg mindenkinek.

Lássuk, mit is jelent ez a gyakorlatban és miért nem alkalmas mindenki Callan-oktatónak azok közül sem, aki nyelvoktatónak mondja magát.

Először is, a Callan-módszer alapja, hogy csak angol nyelven zajlik az oktatás, már az első perctől, a legalacsonyabb szinten is, ráadásul mindez elég intenzíven történik, mégpedig azért, hogy a hallgató az első perctől kezdve a természetes beszédtempóhoz szokva tanulja a nyelvet, így legyen képes megérteni ha beszélnek hozzá, valamint ő is így legyen képes válaszolni. Az új szavakat is angolul, fordítgatás nélkül tanulják meg a hallgatók és a módszertan megpróbálja kinevelni azt a rossz beidegződést, hogy az ember mindent nekiálljon fordítgatni, valamint a bemagolt nyelvtani szabályokat keresgélni a fejében. Ez helyett az adott nyelven történő gondolkodást és a nyelvtani szabályok gyakorlati alkalmazását segíti elő, a gyors és folyamatos, fordítás nélküli beszédgyakorlatok segítségével. Sajnos, és ez gyakorlati tapasztalat, sok, akár nyelvtanári diplomával rendelkező, nyelvtanárnak már ezt nem sikerül megugrania, hogy fordítás nélkül, folyamatosan beszéljen angolul. A hagyományos nyelvoktatásban inkább a nyelvről beszélnek, persze többnyire magyarul, és nem a nyelvet beszélik. Ez hasznos lehet ha nyelvészeket próbálunk képezni, ha nyelvtanulókat oktatunk, akkor nem annyira.

A másik lényeges eleme a módszernek pedig a szuper-intenzív mivolta. Egy Callan-óra minden pillanata aktívan, gyakorlati nyelvoktatással telik, ami által a hallgatót egy angol nyelvi „buborék” veszi körül, ahol nincs ideje elkalandozni, fejben fordítgatni, hanem folyamatosan fókuszálnia kell a tanult nyelvre és így lesz képes megérteni a természetes tempójú angol nyelvű beszédet és ő is így lesz képes válaszolni. Ezzel a módszerrel kétszer, háromszor gyorsabban lehet értékelhető nyelvtudást szerezni, mint bármilyen más módszertannal. Ez persze azzal jár, hogy az oktatónak folyamatosan a hallgatókra kell fókuszálnia, folyamatosan angol nyelven kell beszélnie, ezzel egy időben pedig a hallgatóra is figyelnie, az ő hibáit azonnal kijavítania, valamint megadnia az egész óra intenzitását, dinamikáját, továbbá a megértésre rásegíteni rengeteg gesztikulációval, mimikával. Ezt betartani viszont igen megerőltető a legtöbb oktató számára, így egy idő után elkezdik azt megváltoztatni, „könnyíteni” rajta, ami így viszont a hatékonyság rovására megy.

Szóval, létezik egy nagyon jó módszer, amivel hatékonyan lehet nyelvet tanulni, de ezt is sikerül ledegradálni sok esetben működésképtelen szintre, pusztán a lustaság és a módszertanhoz szükséges képességek hiánya miatt. Jó magyar szokás szerint, itthon is többen hirdetik magukat, mint Callan-oktató, vagy Callan-iskola, mégis csak egyetlen hivatalosan akkredtitált Callan-iskola van Magyarországon, ahol tényleg veszik a fáradtságot, hogy a Callan-módszertan minden elemét maradéktalanul betartsák, valamint aki a jogtulajdonos hivatalos engedélyével rendelkezik az oktatási módszertan alkalmazására.

Arra, hogy a módszertan hatékony és sikeres maradjon a módszertan jogtulajdonosa, az angol Callan Method Organization, aki egyben Anglia legnagyobb magánkézben levő nyelviskoláját, a londoni Callan nyelviskolát is üzemelteti, is igyekszik odafigyelni és minden hivatalosan regisztrált oktatónak, valamint általuk akkreditált Callan-iskolának minden éven újra meg kell újítania a regisztrációját, valamint bizonyítékot szolgáltatni arról, hogy nem térnek el az oktatási módszertantól, hiszen az csak akkor éri el a kívánt hatékonyságot, ha minden elemét betartják.

Ha valaki hatékonyan szeretne angol nyelvet tanulni ezzel a módszerrel, érdemes csak olyan Callan-oktatót, vagy Callan-iskolát választania, aki szerepel a Callan Method Organization honlapján, mint oktató partner. Az összes többi, aki ekként hirdeti magát, de nem szerepel a honlapon, közel sem biztos, hogy ugyanazt a minőséget nyújtja, mint az „eredeti”.